ПРОГРАМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ - Звіт за 2010-2013 роки

 Повна версія документу

1. Передумови Програми

Сьогодні, в умовах підвищення криміногенної ситуації в країні, близько 30 % усіх злочинів скоюють неповнолітні. Крім того, багато злочинів скоюють дорослі із залученням неповнолітніх задля уникнення своєї відповідальності.

На жаль, в умовах відсутності ефективної та дієвої ювенальної юстиції, держава не може належним чином виконувати превентивну функцію в даному напрямку, спрямовуючи весь потенціал на боротьбу з наслідком, а не з причиною.

Як правило, передумовою виникнення злочинності стає саме непоінформованість населення, дефіцит інформації про поняття, причини та наслідки злочинів, і, як наслідок, відсутність внутрішніх обмежувальних норм у підлітків, прояви жорстокості і насилля в дітей без огляду на  соціальний стан сім`ї.

2. Мета і місія

Мета

Зменшення рівня дитячої злочинності та злочинів проти дітей в Україні через підвищення рівня правових знань учнів (а через дітей і їхніх батьків)  та профілактика злочинності серед підлітків

Місія

Формування коаліції з представників влади, громади та бізнесу задля вирішення надважливої суспільної проблеми шляхом запобігання дитячій злочинності та злочинам проти дітей.

 

3. Цілі

Завдання

4. Методи і засоби вирішення проблеми

5. Реалізація Програми

5.1. Підготовчий етап (травень 2010 р-травень 2012 р.).

Ідея розробки та втілення Програми правового виховання дітей виникла в процесі роботи Центру розвитку суспільства над Українським цивілізаційним проектом, коли постало питання виховання наступних поколінь відповідальних громадян України, адже не можливо очікувати позитивних змін в країні, якщо ці зміни не відбуваються у свідомості людей, які в ній живуть.

Системна робота з підготовки реалізації Програми правового виховання дітей розпочалась в травні 2010 року. Була розроблена концепція Програми та розпочався пошук партнерів, розробка засобів та інструментів реалізації Програми.

Підставою для цієї роботи став аналіз сучасного стану освіти та виховання дітей кидаються в очі як і рівень дитячої злочинності (що за деякими оцінками сягає до 30% від загальної кількості злочинів в Україні) так і виявлення системних прогалин в правовій освіті дітей та правовій неграмотності дорослих.

Наприкінці 2010 року посібник «Кримінальний кодекс для дітей» був підготовлений до друку і на початку 2011 року виданий сигнальним накладом 500 примірників. 

Повна версія документу