Світоглядно-ідеологічний

Дочірні категорії

 • Український цивілізаційний проект

  Мета циклу семінарів «Український цивілізаційний проект»: формулювання української національної ідеї – світоглядної основи українського цивілізаційного проекту.

  Цілі циклу семінарів:

  • гуртування світоглядного експертного середовища (на базі діючого на семінарі дискусійного майданчика для обміну ідеями, підходами та баченням в царині ідеології України);
  • синтез конструктивних напрацювань і пропозицій, як складових української національної ідеї.

  Завдання циклу семінарів:

  • висвітлення обставин, наявного стану справ і ймовірних сценаріїв розвитку за базовими напрямками життя та діяльності українського суспільства, держави, її міжнародного оточення;
  • вивчення та критичне осмислення наявних концепцій суспільного розвитку та державного будівництва;
  • пошук і напрацювання конструктивних пропозицій, ідей, підходів щодо впровадження й поступу українського цивілізаційного проекту;
  • напрацювання словника та поняттєвої бази українського цивілізаційного проекту;
  • громадське тестування і суспільна апробація нових підходів, ідей і пропозицій щодо українського цивілізаційного проекту;
  • пропаганда і поширення поняття, тематики і проблематики українського цивілізаційного проекту, залучення широких верств населення України до його обговорення, осмислення та реалізації.

  Графік проведення семінарів

  • 1-ий сезон (січень-травень 2010 року)
  • 2-ий сезон (вересень-грудень 2010 року)
  • 3-ій сезон (лютий-червень 2011 року)
  • 4-ий сезон (вересень-грудень 2011 року)

  Стенограми семінарів

 • Смислова платформа України

  Смислова платформа України

Бюлетень Пліч-о-пліч