Світоглядно-ідеологічний

Основні підсумки Конференцій циклу “Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частини 1. ПРОЕКТ КРАЇНИ і Частини 2. УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА”

Основним підсумком конференцій циклу "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частини 1. ПРОЕКТ КРАЇНИ і Частини 2. УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА", що відбулися в м.Києві 10 квітня і 4 грудня 2011 року (відповідно), стало формування системи настанов, які визначили основні цілі Українського цивілізаційного проекту, а також засоби їх досягнення. Коротко ці цілі можуть бути сформульовані наступним чином:

 • Соціально-політичні цілі:
  • Формування та розвиток морального й гармонійного самодостатнього громадянського суспільства, в якому буде створено умови для збалансованого розвитку як кожного громадянина зокрема, так і Нації в цілому.
  • Побудова Держави, яка має стати громадсько-територіальним способом самоорґанізації загального ладу, що забезпечить право кожного громадянина на реалізацію власного збалансованого розвитку, та захистить громаду й громадян від сіх форм домінування – як внутрішнього так і зовнішнього.
 • Економічні цілі
  • Збалансований економічний плюралізм.
  • Монетарна реформа на основі Індексу Еколоґічного Балансу.
 • Ґеополітичні цілі
  • Центрально-Європейська Співдружність, як ґеополітична ціль.

Концепція Конференції “Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ”

Конференція "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" є логічним продовженням напрацювань попередніх конференцій циклу "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи": Частини 1 "ПРОЕКТ КРАЇНИ" і Частини 2 "УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА" (додаток 2).

Третя частина – "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ", - має окреслити ключові інтеґраційні напрямки Українського цивілізаційного проекту в сферах:

 • Культури та духовності;
 • Науки та освіти;
 • Політики та суспільства.
 • Економіки та підприємництва.
 • Національної безпеки.

Результатами конференції "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" мають стати:

 1. Залучення нових фахових та громадських кіл до Українського цивілізаційного проекту, і поглиблення обізнаності наявних.
 2. Утворення спільної редакційної групи з підготовки тезаурусу Українського цивілізаційного проекту.
 3. Започаткування процесу формування цілісної Стратеґії розвитку України через утворення ідейно-спорідненої авторської групи.
 4. Публікація матеріалів конференції "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» окремою збіркою наукових праць.

МЕМОРАНДУМ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. ЧАСТИНА 3. СТРАТЕҐІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ"

Ми, представники громадських об'єднань та орґанізацій – Асоціації роботодавців «Усім Миром», Клубу «Коло», «ВікіСітіНоміка», Українського центру маркетингу культури, Міжнародного фонду ім. Кирила Стеценка, Європейської асоціації українців, Центру розвитку суспільства, Українського Наукового Клубу – визнаючи необхідність консолідації зусиль та ресурсів ідейно-спорідненого громадянського суспільства на шляху розбудови Українського цивилізаційного проекту, домовилися про таке:

Детальніше...

Дочірні категорії

Бюлетень Пліч-о-пліч