Концепція Конференції “Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ”

Конференція "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" є логічним продовженням напрацювань попередніх конференцій циклу "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи": Частини 1 "ПРОЕКТ КРАЇНИ" і Частини 2 "УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА" (додаток 2).

Третя частина – "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ", - має окреслити ключові інтеґраційні напрямки Українського цивілізаційного проекту в сферах:

Результатами конференції "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" мають стати:

  1. Залучення нових фахових та громадських кіл до Українського цивілізаційного проекту, і поглиблення обізнаності наявних.
  2. Утворення спільної редакційної групи з підготовки тезаурусу Українського цивілізаційного проекту.
  3. Започаткування процесу формування цілісної Стратеґії розвитку України через утворення ідейно-спорідненої авторської групи.
  4. Публікація матеріалів конференції "Український цивілізаційний проект: проблеми і перспективи. Частина 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» окремою збіркою наукових праць.